การเกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักสูตรของชีวิต ความตายก็คงเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนต้องเจอ และประสบ ผลสำเร็จในหลักสูตรนั้น แต่ก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางของคนๆหนึ่ง ระยะเวลาที่ผ่านไปของชีวิต ทุกคนก็ควร คำนึงถึงว่าคุณได้ให้ประโยชน์อะไรไว้กับสังคมบ้าง มิใช่จะเกิดมาเพื่อเป็นสูตรสำเร็จในการเดินทางนั้น ๆ