รับจัดดอกไม้ในพิธี

Funeral garden

 

 

ดอกไม้ กลุ่ม F1


 

 

ดอกไม้ กลุ่ม F5 

F500 ดอกไม้โฟมพ่นสี

F501 ดอกไม้กอ 5

F502 ดอกไม้กอ 7

F503 ดอกไม้ กอ 9

F504 ดอกไม้กอ 8

F501+โบว์

 
 

ดอกไม้ กลุ่ม F6

F601 ดอกไม้สวน 2 ชั้น พุ่มหรีด

F603 ดอกไม้สวนชั้น ขาวล้วน

F605 ดอกไม้สวนเขาควาย

F606 ดอกไม้สวนขาว-ชมพู

F608

 
 

ดอกไม้ กลุ่ม F7


F702

 

ดอกไม้ กลุ่ม F8

F801 ดอกไม้สวน 3 ชั้น + 6 พุ่มเล็ก

F802 ดอกไม้สวน 3 ชั้น + 4 กก

F803 ดอกไม้สวน 2 ชั้น 4 พุ่ม

F804 สวน 2 ชั้น 3 พุ่มผ้า

F805 ดอกไม้สวน 1 ชั้น 6 กก

F806 ดอกไม้สวน 1 ชั้น 4 กก

F808 ดอกไม้สวน 2 ชั้น + 2 ขาตั้ง

F809 ดอกไม้สวน 2 ชั้น 2 พุ่ม

F810 สวน 2 ชั้น 2 พุ่มเล็ก + หลังหีบ

F811 สวน 1 ชั้น 4 พุ่มฝ้าย +หลังหีบ

F812

F813

F814

F815

F816

F817

   
 

ดอกไม้ กลุ่ม F9

F901

F902

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

 

ดอกไม้ กลุ่ม K

K01 ดอกไม้ประดับรอบโกษฐ์

 

 

ดอกไม้ กลุ่ม M

 

   

 

ดอกไม้ กลุ่ม P

P01

P02

P03

P04


 

Visitors: 126,021